ISO 9001 : 2015

W 2005 roku dla produkcji odlewów ciśnieniowych wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001,który jest do dnia dzisiejszego systematycznie nadzorowany zgodnie z procedurą auditową i certyfikacyjną TUV NORD CERT.

W 2017 roku przeszliśmy recertyfikacje do nowej normy ISO 9001:2015.

Jakość stawiamy na pierwszym we wszystkich procesach realizowanych w firmie.Ciągłe doskonalenie Systemu zwiększa jego skuteczność oraz poprawia efektywność w zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań klientów.

W przypadku wyboru producenta odlewów ze stopów aluminium, kwestia jakości powinna zawsze stać na pierwszym miejscu. W końcu elementy aluminiowe są ważnymi elementami konstrukcyjnymi w wielu branżach. Tutaj nie można pozwolić sobie na błąd i niedokładność. Nasza firma posiada bardzo precyzyjną politykę jakości. Odlewy ciśnieniowe objęte są naszym Systemem Zarządzania Jakością. Jakość to nie tylko stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych. To także ustawiczne dokształcanie kadr oraz uważne śledzenie nowinek i trendów w naszej branży. Nie mniej ważne jest poznawanie potrzeb naszych klientów. Jakość wypracowujemy poprzez praktykę i współpracę z najlepszymi dostawcami surowców i materiałów. Odlewy ciśnieniowe charakteryzują się precyzją wykonania. Nie można jej osiągnąć bez odpowiedniej jakości – sprzętu oraz pracowników czuwających nad całym procesem.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Wytwarzane produkty oraz świadczone usługi związane z ich obróbką oferujemy w wysokiej jakości i po przystępnej cenie, aby spełnić wymagania naszych klientów. Polityka Jakości jest nadrzędnym elementem funkcjonowania naszej firmy ukierunkowanym na osiąganie sukcesu rynkowego i ekonomicznego. Zamierzamy ją realizować poprzez spełnienie następujących celów strategicznych:

 • -UTRZYMANIE CERTYFIKATU I WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ zgodnego z wymaganiami normy PN- EN ISO 9001: 2015, oraz ciągłe jego doskonalenie w celu uzyskania  stabilnej i mocnej pozycji rynkowej.
 • -USTAWICZNE ŚLEDZENIE WYMAGAŃ oraz gustów obecnych oraz przyszłych potencjalnych KLIENTÓW, zaspakajanie ich potrzeb, oczekiwań i życzeń leżących w możliwościach Firmy.
 • -ROZBUDOWA FIRMY w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych firmy, poszerzenia asortymentu oferowanych usług, a co za tym idzie pozyskiwanie nowych klientów.
 • -CIĄGŁE ULEPSZANIE PROCESÓW technologicznych i ich monitorowanie na wszystkich etapach produkcji.
 • -CIĄGŁY ROZWÓJ bazy technicznej, obejmującej wyposażenie produkcyjne, kontrolno-pomiarowe oraz informatyczne.
 • -SUKCESYWNE PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW poprzez udział w zaplanowanych szkoleniach i utrwalanie zasady, że za jakość odpowiadają wszyscy pracownicy Firmy
 • -UŚWIADAMIANIE ZAŁOGI, ŻE PRACA KAŻDEGO DECYDUJE O POZIOMIE JAKOŚCI, a wymagania w tym zakresie muszą ustawicznie wzrastać.
 • -WSPÓŁPRACA Z RENOMOWANYMI DOSTAWCAMI materiałów, surowców oraz usług.
 • -TERMINOWĄ REALIZACJĘ ZAMÓWIEŃ składanych przez Klientów oraz doskonalenie ich obsługi.
 • -UTRZYMYWANIE DORADZTWA i obsługi technicznej KLIENTA.
 • -PEŁNE ZAANGAŻOWANIE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW FIRMY w utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

W imieniu wszystkich pracowników Firmy oraz swoim własnym zobowiązujemy się do realizacji celów POLITYKI JAKOŚCI oraz ciągłego doskonalenia SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i PRZEPISÓW PRAWNYCH.

 • Właściciele Firmy
 • Arkadiusz Kowala
 • Bogusława Kowala
 • Anna Chwastek