Obróbka mechaniczna

We własny zakresie wykonujemy:

- toczenie CNC

- wiercenie

- gwintowanie

W kooperacji:

- obróbkę na centrach CNC