Obróbka powierzchniowa

We własnym zakresie wykonujemy:

 • obróbkę wibrościerną (trowalizację)

  Obróbka wibrościerna (trowalizacja) to rodzaj obróbki wykańczającej powierzchnię. Proces przeprowadza się na sucho z użyciem past ściernych i nośnika albo na mokro z zastosowaniem płynu technologicznego lub wodnej zawiesiny zawierającej ścierniwo. Obrabiane przedmioty oraz środek ścierny umieszcza w czaszy urządzenia obróbczego. Następnie zbiornik wprowadza się w ruch wibracyjny, pod którego wpływem ścierniwo uderza o powierzchnię przedmiotu.
  Zabieg przeprowadza się w celu wygładzenia ostrych krawędzi, usunięcia z elementu wszelkich nierówności, oczyszczenia go ze smarów i zanieczyszczeń naniesionych podczas produkcji. Często stosuje się go także, by wypolerować powierzchnię i przygotować ją pod nałożenie powłok.

 • piaskowanie

  Piaskowanie to proces oczyszczania lub kształtowania powierzchni strumieniem sprężonego powietrza, ewentualnie cieczy, zawierającym materiał ścierny o dobranej do rodzaju materiału granulacji. Najczęściej jako ścierniwa używa się oczyszczonego piasku. Obróbka zapewnia efekt porównywalny do szlifowania, z tą różnicą że pozostawia delikatnie szorstką fakturę.
  Piaskowanie wykorzystuje się do oczyszczania materiału z rdzy lub wcześniej naniesionych powłok. Pozwala szybko i w pełni bezpiecznie usunąć rysy oraz zabrudzenia z trudnodostępnych miejsc np. zagłębień, rogów czy rowków. Korzysta się z niego także, by wyrównać powierzchnię i przygotować ją do malowania.

 • szkiełkowanie

  Szkiełkowanie to obróbka strumieniowo-ścierna bazująca na tej samej zasadzie co piaskowanie, z tym że zamiast piasku (korundu) używa się szklanych mikrokulek. Wielkość ścierniwa dobiera się w zależności od oczekiwanego rezultatu. Metoda idealnie sprawdza się przy oczyszczaniu metali nieżelaznych, usuwaniu rdzy, nalotów, zanieczyszczeń i niewielkich uszkodzeń z wyrobów cienkościennych o dużej kruchości. Stosuje się ją również, by poprawić właściwości mechaniczne materiału.
  Szkiełkowanie to doskonała alternatywa dla polerowania. Zabieg odtłuszcza, nadaje powierzchni błyszczące lub matowe wykończenie z satynowym połyskiem. W wyniku obróbki element zostaje wygładzony, pozbawiony wyostrzeń, a więc świetnie przygotowany pod galwanizację, niklowanie lub anodowanie.

 • bębnowanie

  Bębnowanie to mechaniczna obróbka rotościerna metalowych elementów z użyciem ścierniwa np. kształtek żywicznych lub ceramicznych. Przebiega niemal tak samo jak trowalizacja, z tym że elementy obrabiane i materiał ścierny umieszcza się w bębnie, a ten wprowadza w ruch obrotowy, a nie w wibracje.
  Ścierniwo pociera o powierzchnię przedmiotu, w następstwie czego dochodzi do jej wygładzenia i oczyszczenia z zabrudzeń. Metoda praktykowana jest także, gdy zachodzi potrzeba odtłuszczenia podłoża, usunięcia zadziorów, zmatowienia lub wybłyszczenia materiału.

 • gratowanie

  Gratowanie to powierzchniowa obróbka wibrościerna z zastosowaniem ścierniwa i ewentualnie dodatkowego płynu. Sprowadza się do umieszczenia w zbiorniku obrabianego elementu wraz z materiałem ściernym i wprowadzeniu maszyny w ruch wibracyjno-obrotowy.
  Gratowanie usuwa zadziory tzw. graty na krawędziach elementu pozostałe po skrawaniu lub wyjęciu z wyprasek. Zastosowane ścierniwo oszlifowuje, wygładza i poleruje powierzchnię. Zabieg stosuje się w celu poprawy estetyki przedmiotu i zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowania.

 • okrawanie

  Okrawanie polega na oddzieleniu gotowego odlewu od odpadu znajdującego się na jego obrzeżach. Odcinanie naddatku materiału wykonuje się na wysokowydajnych prasach hydraulicznych przy użyciu precyzyjnych okrojników. Metodą usuwa się m.in. wypływki w postaci gratów. Obróbka służy wygładzeniu przedmiotu, nadaniu mu odpowiedniego kształtu, zapewnieniu zgodności wymiarowej ze specyfikacją.

 • w kooperacji wykonujemy śrutowanie

  Śrutowanie to rodzaj piaskowania. Zabieg przeprowadza się z użyciem turbiny wyrzutowej lub dysz pneumatycznych wytwarzających strumień sprężonego powietrza (nośnik ścierniwa). Obróbkę realizuje się na sucho lub na mokro w komorze śrutowniczej z użyciem materiału ściernego w postaci kulek np. korundu o różnej średnicy.
  Śrutowanie stosuje się w celu oczyszczenia i wzmocnienia metalu. Niejednokrotnie korzysta się z niego także, by wypolerować powierzchnię, a przez usunięcie wcześniej nałożonych powłok, farb, lakierów, zanieczyszczeń oraz korozji przygotować ją do dalszej obróbki.

obróbka powierzchniowa - zapytanie ofertowe

Wyślij swoje zapytanie ofertowe na adres: marketing@odlewnia-kowala.com.pl