Polityka Jakości

Wytwarzane produkty oraz świadczone usługi związane z ich obróbką oferujemy w wysokiej jakości i po przystępnej cenie, aby spełnić wymagania naszych klientów. Polityka Jakości jest nadrzędnym elementem funkcjonowania naszej firmy ukierunkowanym na osiąganie sukcesu rynkowego i ekonomicznego. Zamierzamy ją realizować poprzez spełnienie następujących celów strategicznych:

 • -UTRZYMANIE CERTYFIKATU I WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ zgodnego z wymaganiami normy PN- EN ISO 9001: 2015, oraz ciągłe jego doskonalenie w celu uzyskania  stabilnej i mocnej pozycji rynkowej.
 • -USTAWICZNE ŚLEDZENIE WYMAGAŃ oraz gustów obecnych oraz przyszłych potencjalnych KLIENTÓW, zaspakajanie ich potrzeb, oczekiwań i życzeń leżących w możliwościach Firmy.
 • -ROZBUDOWA FIRMY w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych firmy, poszerzenia asortymentu oferowanych usług, a co za tym idzie pozyskiwanie nowych klientów.
 • -CIĄGŁE ULEPSZANIE PROCESÓW technologicznych i ich monitorowanie na wszystkich etapach produkcji.
 • -CIĄGŁY ROZWÓJ bazy technicznej, obejmującej wyposażenie produkcyjne, kontrolno pomiarowe oraz informatyczne.
 • -SUKCESYWNE PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW poprzez udział w zaplanowanych szkoleniach i utrwalanie zasady, że za jakość odpowiadają wszyscy pracownicy Firmy
 • -UŚWIADAMIANIE ZAŁOGI, ŻE PRACA KAŻDEGO DECYDUJE O POZIOMIE JAKOŚCI, a wymagania w tym zakresie muszą ustawicznie wzrastać.
 • -WSPÓŁPRACA Z RENOMOWANYMI DOSTAWCAMI materiałów, surowców oraz usług.
 • -TERMINOWĄ REALIZACJĘ ZAMÓWIEŃ składanych przez Klientów oraz doskonalenie ich obsługi.
 • -UTRZYMYWANIE DORADZTWA i obsługi technicznej KLIENTA.
 • -PEŁNE ZAANGAŻOWANIE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW FIRMY w utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

W imieniu wszystkich pracowników Firmy oraz swoim własnym zobowiązujemy się do realizacji celów POLITYKI JAKOŚCI oraz ciągłego doskonalenia SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i PRZEPISÓW PRAWNYCH.

 • Właściciele Firmy
 • Arkadiusz Kowala
 • Bogusława Kowala
 • Anna Kowala