Pozostałe

W kooperacji wykonujemy: 

- obróbkę cieplną

- pomiary detali na maszynie pomiarowej